Nadační fond DĚTI UKRAJINY


Český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let. 

Pomoc probíhá za pomoci Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a
dobrovolníků jak z ČR, tak i ze zahraničí. 

Válkou nejvíce trpí děti. Děti nevědí a vůbec nechápou co se kolem nich děje. Válečné hrůzy je připraví o domov, hry a kamarády. Připraví je o školu, připraví je o možnosti vzdělávat se, učit se novým věcem a získávat zkušenosti pro svůj život. Současná strašná válka způsobila, že ukrajinské děti jsou nuceny utíkat do bezpečí. Ukrajinské děti přicházejí k nám, do bezpečí České republiky, kde se o ně musíme postarat. Děti jsou budoucností každého národa, ukrajinské děti jsou budoucností Ukrajiny a Ukrajina potřebuje ze svých dětí vychovat vzdělané a hrdé budoucí obyvatele své svobodné vlasti. Nadační fond Ukrajinské děti připravil projekt, díky němuž můžou děti z válečné zóny své země pokračovat ve studiu ve školách v České republice tam, kde byly nucené přestat do dopadu prvních bomb ruského agresora. Projekt nadačního fondu organizuje, ve spolupráci s MŠMT, Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a ostatními partnery, zajištění studia na prvním a druhém stupni základních škol v jednotřídkách ve školách po celé ČR.

Rozsáhlý projekt inicioval, zaštítil a rozhodl se dát mu “tvář” emeritní rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., který díky své erudicí odborným znalostem a životním zkušenostem propojuje potřeby nadačního fondu se všemi těmi, kteří jsou pro zajištění úspěšné realizace projektu nezbytní a důležití.
 

Prosím sledujte nás na Facebooku, kam budeme přidávat aktuální nabídky pomoci a další informace.
Kdo jsme

Nadační fond DĚTI UKRAJINY
je český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let. Pomoc probíhá za pomoci MŠMT, Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR a dobrovolníků jak z ČR, tak i ze zahraničí. 

Jak pomáháme

Pomoc probíhá prostřednictvím výuky dětí v jejich rodné řeči tedy ukrajinštině a to ve vybraných školách po celé České republice. 

Tým

Veronika Pavlová (ředitelka a zakladatelka nadace)
Martin Mařan (koordinátor)
Julie Buntuš (koordinátorka)
Kristyna Švajnerová (koordinátorka)
Aneta Zimová (koordinátorka)
Tetiana Yashchuk (koordinátorka)
Nataliya Yashchuk (koordinátorka)

Dobrovolníci: 
Aneta Horáková
Romanova Emma
Kalaberda Elina
Šindelařová Michaela
Zdeněk Blahut ml.

 Vážení rodiče, registrací v systému našeho nadačního fondu získá Vaše dítě možnost a právo pokračovat ve výuce a vzdělávání tam, kde byla násilným způsobem školní docházka přerušena. Pro Vaše dítě zajišťujeme i mimoškolní aktivity v podobě sportovních, výtvarných či hudebních kroužků, výuku cizích jazyků a dalších aktivit.


Vzhledem k traumatizujícím zkušenostem, kterým bylo Vaše dítě vystaveno, jsme připraveni pomáhat i psychologickou poradnou případně dalšími vhodnými postupy tak, aby se Vaše dítě se svojí negativní zkušeností rychleji a bezbolestněji mohlo vyrovnávat.


Kodex
Zavázali jsme se dodržovat etické kodex a jeho principy a chování veškerých činností Nadačního fondu Děti Ukrajiny a považujeme je za závazné. Nadační fondy jsou podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech účelová sdružení majetku, zřízená pro dosahování obecně veřejně prospěšných cílů. Prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Naše činnost představuje nezištnou pomoc penězi, věcnými dary, časem a dovednostmi bez očekávání osobního zisku. Jde především o činnost zaměřenou na dosahování veřejně prospěšných cílů. Nadace a nadační fondy jsou projevem filantropie v ČR. Účelem je spravovat a rozdělovat finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely a tím sloužit celé společnosti.

 

 
 

Bankovní spojení

2402137906/2010
IBAN: CZ41 2010 0000 0024 0213 7906

 

Kontakt

NADAČNÍ FOND DĚTI UKRAJINYTel.: +420 606 799 001 (od 8:00 do 20:00)
Tel.: +420 606 799 002 (od 8:00 do 20:00)

spis.zn. N2075 vedená městkým soudem v Praze 
IČ: 14310287