Registrace ›


Vážení rodiče či zástupci dětí,
registrací v systému našeho nadačního fondu získá Vaše dítě možnost a právo pokračovat ve výuce a vzdělávání tam, kde byla násilným způsobem školní docházka přerušena. Pro Vaše dítě zajišťujeme i mimoškolní aktivity v podobě sportovních, výtvarných či hudebních kroužků, výuku cizích jazyků a dalších aktivit.


Vzhledem k traumatizujícím zkušenostem, kterým bylo Vaše dítě vystaveno, jsme připraveni pomáhat i psychologickou poradnou případně dalšími vhodnými postupy tak, aby se Vaše dítě se svojí negativní zkušeností rychleji a bezbolestněji mohlo vyrovnávat.


Rodič / Zástupce dítěte


Údaje dítěte k zajištění výuku v České republice