NADAČNÍ FOND
DĚTI UKRAJINY


Český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let. 

Pomoc probíhá za pomoci Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a
dobrovolníků jak z ČR, tak i ze zahraničí. 

Válkou nejvíce trpí děti. Děti nevědí a vůbec nechápu co se kolem nich děje. Válečné hrůzy je připraví o domov, hry, a kamarády. Připraví je o školu, připraví je o možnosti vzdělávat se, učit se novým věcem a získávat zkušenosti pro svůj život. Současná strašná válka způsobila, že ukrajinské děti jsou nuceny utíkat do bezpečí. Ukrajinské děti přicházejí k nám, do bezpečí České republiky kde se o ně musíme postarat. Děti jsou budoucností každého národa, ukrajinské děti jsou budoucností Ukrajiny a Ukrajina potřebuje ze svých dětí vychovat vzdělané a hrdé budoucí obyvatele své svobodné vlasti. Nadační fond Ukrajinské děti připravil projekt, díky němuž můžou děti z válečné zóny své země pokračovat ve studiu ve školách v České republice tam, kde byly nucené přestat do dopadu prvních bomb ruského agresora. Projekt nadačního fondu organizuje, ve spolupráci s MŠMT, Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a ostatními partnery, zajištění studia na prvním a druhém stupni základních škol v jednotřídkách ve školách po celé ČR.

Rozsáhlý projekt, inicioval, zaštítil a rozhodl se dát mu “tvář” emeritní rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., který díky své erudicí, odborným znalostem a životním zkušenostem propojuje potřeby nadačního fondu se všemi těmi, kteří jsou pro zajištění úspěšné realizace projektu nezbytní a důležití.


Jak pomáháme?

Pomoc probíhá prostřednictvím výuky dětí v jejich rodné řeči tedy ukrajinštině a to ve vybraných školách po celé České republice.