NADAČNÍ FOND
DĚTI UKRAJINY

Zajišťujeme vzdělávání Ukrajinských dětí i v době války.

Nevzdělanost může být horší než bombami rozbořené domy.Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Ukrajinské děti jsou budoucností Ukrajiny a Ukrajina potřebuje ze svých dětí vychovat vzdělané a hrdé obyvatele své svobodné vlasti.

Nedopusťme, aby ruská agrese ničila Ukrajinský národ nejen bombami, ale i zanedbaným vzděláním nastupujících generací.

Respektujeme ukrajinský vzdělávací systém a připravujeme vše tak, aby se rodiny s dětmi mohli po válce vrátit domů a pokračovat plynule ve výuce. Přechod mezi jazyky i systémem vzdělávání děti traumatizuje a brání vstřebávání znalostí.
 Proto je naší zásadou: 


Ukrajinské děti učit Ukrajinsky dle ukrajinského vzdělávacího systému.

Dosahujeme toho naší činností:

  • Online výukou ukrajinských dětí dle tříd a osnov ukrajinského vzdělávacího systému přizpůsobená výuce na dálku. Kdekoliv v Evropě!
  • Provozem přechodného vzdělávacího centra pro dětské uprchlíky v ČR.
  • Spoluprací při zřizování ukrajinských tříd na českých školách včetně zajišťování ukrajinských pedagogů.
  • Budoucí spoluprací na obnově vzdělávacího systému a infrastruktury na Ukrajině, jakmile to bude možné.

Naši činnost zaštiťují:
Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. - emeritní rektor Univerzity Karlovy

Za podpory:Univerzita Karlova Pedagogická fakultaVelvyslanectví Ukrajiny ČR


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyJak pomáháme?

Pomoc probíhá prostřednictvím výuky dětí v jejich rodné řeči tedy ukrajinštině a to ve vybraných školách po celé České republice.